Contract specifications for Crypto pairs and Exchange pairs
Cặp tiền mật mã Số tiền ký quỹ cho 1 lot (USD) Kích thước lô tối thiểu Kích thước lô tối đa Độ chính xác báo giá Bậc phí swap mua và bán
BTCUSD 50 0,01 10 0 chữ số thập phân 0,01 14% năm
ETHUSD 5 0,1 10 1 chữ số 0,01 14% năm
DSHUSD 7 0,1 10 1 chữ số 0,01 14% năm
BABUSD 10 0,1 10 1 chữ số 0,01 14% năm
BSVUSD 5 0,1 10 1 chữ số 0,01 14% năm
XRPUSD 0,02 100 10000 3 chữ số 10 14% năm
ZECUSD 5 0,1 10 1 chữ số 0,01 14% năm
BTGUSD 1 1 100 2 chữ số 0,1 14% năm
EOSUSD 0,1 1 1000 2 chữ số 0,1 14% năm
ETCUSD 0,2 1 100 2 chữ số 0,1 14% năm
NEOUSD 0,7 1 100 2 chữ số 0,1 14% năm
LTCUSD 3 1 100 1 chữ số 0,1 14% năm
OMGUSD 0,12 1 100 2 chữ số 0,1 14% năm
XMRUSD 5 1 100 1 chữ số 0,1 14% năm
IOTUSD 0,02 100 10000 3 chữ số 10 14% năm
ETHBTC 5 0,1 10 5 digit 0,01 14% năm
EOSBTC 0,1 1 100 6 digits 0,1 14% năm

Cho chỉ mục
Cặp tiền mật mã Số tiền ký quỹ cho 1 lot (USD) Kích thước lô tối thiểu Kích thước lô tối đa Độ chính xác báo giá Bậc phí swap mua và bán
10ALT 100 0.1 10 0 chữ số thập phân 0,1 14% năm
TOP3ALT 30 0.1 10 1 chữ số 0,1 14% năm
TOP5CRYPT 50 0.1 10 1 chữ số 0,1 14% năm
TOP14CRYPT 140 0.1 10 0 chữ số thập phân 0,1 14% năm

Tiền điện tử và khối lượng mỗi lô của chỉ số bao gồm (số lô)

TOP14CRYPT TOP5CRYPT 10ALT TOP3ALT
BTCUSD 0,1 0,1    
ETHUSD 1,5 1,5   1,5
DSHUSD 2   2  
BCHUSD 0,8 0,8   0,8
XRPUSD 1300 1300   1300
ZECUSD 3,5   3,5  
BTGUSD 14   14  
EOSUSD 130   130  
ETCUSD 45   45  
NEOUSD 13   13  
LTCUSD 5 5 5  
OMGUSD 75   75  
XMRUSD 4   4  
IOTUSD 650   650  

Stop out – a liquidation level that appears when the ratio of the equity to the margin amount in a trading account goes below the allowed level. In this case, the broker is obliged to close one or several of the client’s positions in order to prevent a negative balance in the account.

Hoa hồng maker được áp dụng cho lệnh Giới hạn (Chốt lời) để tăng tính thanh khoản

Hoa hồng taker được áp dụng cho lệnh thị trường (Stop) giảm thanh khoản

Multiple Close-by không khả dụng cho các cặp tiền mã hóa và các chỉ số mã hóa

Phí SWAP cho tiền mật mã và chỉ số được tính phí lúc 00:00, 6:00, 12:00, 18:00 theo giờ máy chủ

*Мaker là nhà giao dịch tạo lệnh mua bán

**Тaker là nhà giao dịch khớp lệnh mua bán từ những lệnh của Maker

Tiền điện tử được giao dịch thông qua website www.nordfx.io

Theo dõi chúng tôi