Hành động của công ty: Vị trí mở cổ phiếu CFD liên quan đến cổ tức phải trả hoặc nhận. Vị trí mua được giữ tại ngày trả cổ tức thì nhà giao dịch nhận được tiền cổ tức, trong khi vị trí bán phải trả tiền cổ tức.

Biểu Tượng Tên Đơn vị tiền tệ Phí Swap Mua Phí Swap Bán Thời Điểm Giao Dịch
AAPL.OQ Apple USD -2,05 -1,57 Thứ hai - Thứ sáu 15:30 - 22:00
ADSGn.DE Adidas Salomon EUR -0,8 -1,9 Thứ hai - Thứ sáu 09:00 - 17:30
AIG.N American International Group USD -0,17 -0,13 Thứ hai - Thứ sáu 15:30 - 22:00
AIRF.PA Air France - KLM EUR -0,03 -0,07 Thứ hai - Thứ sáu 09:00 - 17:30
ALVG.DE Allianz AG EUR -0,65 -1,5 Thứ hai - Thứ sáu 09:00 - 17:30
AMZN.OQ Amazon.com Inc USD -16,22 -12,42 Thứ hai - Thứ sáu 15:30 - 22:00
AXP.N American Express USD -0,5 -0,36 Thứ hai - Thứ sáu 15:30 - 22:00
BA.N Boeing USD -1,02 -0,78 Thứ hai - Thứ sáu 15:30 - 22:00
BABA.N Alibaba USD -1,13 -0,8 Thứ hai - Thứ sáu 15:30 - 22:00
BAC.N Bank of America USD -0,13 -0,1 Thứ hai - Thứ sáu 15:30 - 22:00
BAYGn.DE Bayer AG EUR -0,2 -0,5 Thứ hai - Thứ sáu 09:00 - 17:30
BBVA.MC BBVA EUR -0,01 -0,02 Thứ hai - Thứ sáu 09:00 - 17:30
BKIA.MC Bankia SA EUR -0,01 -0,02 Thứ hai - Thứ sáu 09:00 - 17:30
BMWG.DE Bayerische Motoren Werke AG EUR -0,25 -0,5 Thứ hai - Thứ sáu 09:00 - 17:30
BNPP.PA BNP Paribas EUR -0,15 -0,35 Thứ hai - Thứ sáu 09:00 - 17:30
C.N Citigroup USD -0,26 -0,2 Thứ hai - Thứ sáu 15:30 - 22:00
CBKG.DE Commerzbank AG EUR -0,02 -0,02 Thứ hai - Thứ sáu 09:00 - 17:30
CGC.N Canopy Growth Corp USD -0,25 0,01 Thứ hai - Thứ sáu 15:30 - 22:00
CRON.OQ Cronos Group Inc USD -0,1 0 Thứ hai - Thứ sáu 15:30 - 22:00
CSCO.OQ Cisco Systems USD -0,24 -0,18 Thứ hai - Thứ sáu 15:30 - 22:00
CVX.N Chevron USD -0,54 -0,4 Thứ hai - Thứ sáu 15:30 - 22:00
DAIGn.DE Daimler AG EUR -0,15 -0,35 Thứ hai - Thứ sáu 09:00 - 17:30
DANO.PA Danone EUR -0,22 -0,5 Thứ hai - Thứ sáu 09:00 - 17:30
DBKGn.DE Deutsche Bank EUR -0,03 -0,05 Thứ hai - Thứ sáu 09:00 - 17:30
DPWGn.DE Deutsche Post EUR -0,1 -0,2 Thứ hai - Thứ sáu 09:00 - 17:30
EBAY.OQ eBay Inc USD -0,3 -0,23 Thứ hai - Thứ sáu 15:30 - 22:00
EONGn.DE E.On AG EUR -0,03 -0,1 Thứ hai - Thứ sáu 09:00 - 17:30
F.N Ford Motor Company USD -0,05 -0,02 Thứ hai - Thứ sáu 15:30 - 22:00
FB.OQ Facebook USD -1,3 -0,9 Thứ hai - Thứ sáu 15:30 - 22:00
FDX.N Fedex USD -0,87 -0,67 Thứ hai - Thứ sáu 15:30 - 22:00
GE.N General Electric USD -0,1 -0,02 Thứ hai - Thứ sáu 15:30 - 22:00
GM.N General Motors USD -0,13 -0,1 Thứ hai - Thứ sáu 15:30 - 22:00
GOOG.OQ Alphabet Inc Class C USD -8 -5,8 Thứ hai - Thứ sáu 15:30 - 22:00
GS.N Goldman Sachs Group USD -1,05 -0,77 Thứ hai - Thứ sáu 15:30 - 22:00
HLT.N Hilton Worldwide USD -0,42 -0,3 Thứ hai - Thứ sáu 15:30 - 22:00
HPQ.N Hewlett-Pack USD -0,12 -0,04 Thứ hai - Thứ sáu 15:30 - 22:00
IBE.MC Iberdrola EUR -0,03 -0,07 Thứ hai - Thứ sáu 09:00 - 17:30
IBM.N IBM USD -0,7 -0,5 Thứ hai - Thứ sáu 15:30 - 22:00
ILMN.OQ Illumina USD -2,09 -1,61 Thứ hai - Thứ sáu 15:30 - 22:00
INTC.OQ Intel USD -0,34 -0,25 Thứ hai - Thứ sáu 15:30 - 22:00
JNJ.N Johnson & Johnson USD -0,85 -0,6 Thứ hai - Thứ sáu 15:30 - 22:00
JPM.N JP Morgan Chase USD -0,53 -0,4 Thứ hai - Thứ sáu 15:30 - 22:00
KO.N Coca-Cola USD -0,26 -0,2 Thứ hai - Thứ sáu 15:30 - 22:00
LHAG.DE DT Lufthansa EUR -0,05 -0,06 Thứ hai - Thứ sáu 09:00 - 17:30
LVMH.PA L.V.M.H. EUR -1,24 -2,78 Thứ hai - Thứ sáu 09:00 - 17:30
MA.N Mastercard Inc USD -1,6 -1,16 Thứ hai - Thứ sáu 15:30 - 22:00
MAP.MC Mapfre EUR -0,01 -0,02 Thứ hai - Thứ sáu 09:00 - 17:30
MCD.N McDonalds USD -1,05 -0,76 Thứ hai - Thứ sáu 15:30 - 22:00
MSFT.OQ Microsoft USD -1,06 -0,77 Thứ hai - Thứ sáu 15:30 - 22:00
NFLX.OQ Netflix USD -2,5 -1,83 Thứ hai - Thứ sáu 15:30 - 22:00
ORCL.N Oracle USD -0,3 -0,25 Thứ hai - Thứ sáu 15:30 - 22:00
PFE.N Pfizer USD -0,22 -0,16 Thứ hai - Thứ sáu 15:30 - 22:00
PG.N Procter & Gamble USD -0,65 -0,47 Thứ hai - Thứ sáu 15:30 - 22:00
QCOM.OQ Qualcomm USD -0,46 -0,33 Thứ hai - Thứ sáu 15:30 - 22:00
RACE.N Ferrari USD -0,9 -0,66 Thứ hai - Thứ sáu 15:30 - 22:00
SAN.MC Banco Santander EUR -0,01 -0,03 Thứ hai - Thứ sáu 09:00 - 17:30
SIEGn.DE Siemens EUR -0,34 -0,81 Thứ hai - Thứ sáu 09:00 - 17:30
SOGN.PA Societe Generale EUR -0,06 -0,1 Thứ hai - Thứ sáu 09:00 - 17:30
T.N AT&T USD -0,17 -0,12 Thứ hai - Thứ sáu 15:30 - 22:00
TEF.MC Telefonica EUR -0,02 -0,03 Thứ hai - Thứ sáu 09:00 - 17:30
TEVA.P Teva Pharmaceutical Industries USD -0,08 -0,03 Thứ hai - Thứ sáu 15:30 - 22:00
TOTF.PA Total EUR -0,14 -0,35 Thứ hai - Thứ sáu 09:00 - 17:30
TSLA.OQ Tesla Motors USD -6,78 -5,19 Thứ hai - Thứ sáu 15:30 - 22:00
TWTR.N Twitter USD -0,17 -0,12 Thứ hai - Thứ sáu 15:30 - 22:00
V.N Visa USD -1,05 -0,76 Thứ hai - Thứ sáu 15:30 - 22:00
VOWG_p.DE Volkswagen AG EUR -0,55 -1,25 Thứ hai - Thứ sáu 09:00 - 17:30
XOM.N Exxon Mobil USD -0,26 -0,19 Thứ hai - Thứ sáu 15:30 - 22:00
UBER.N UBER USD -0,18 -0,13 Thứ hai - Thứ sáu 15:30 - 22:00
nhiều hơn...
Theo dõi chúng tôi