Giao dịch tiền điện tử
Mở tài khoản giao dịch!Chỉ cần điền vào mẫu đơn, nạp tiền vào tài khoản và giao dịch.
Loại tiền tệ tài khoản:
Tài khoản này được mệnh giá bằng bitcoin và tiền ký quỹ bằng bitcoin.
Tài khoản này được mệnh giá bằng USD
Tiền có thể được nạp vào với sự trợ giúp của thẻ tín dụng và các hệ thống thanh toán khác.
Tài khoản này được định giá bằng đồng Ethereum and nạp tiền bằng Ethereum.

Hotline hỗ trợ khách hàng Việt Nam: 0162 849 0100,
email - vn.support@nordfx.com

0.09% Taker -0.02% Maker
Bitcoin sẽ tăng lên?Mua nhiều bitcoin hơn với sự trợ giúp của đòn bẩy tín dụng
Bitcoin sẽ giảm?Bán bitcoin và kiếm lợi nhuận trên sự suy giảm đó!
Thị trường tiền điện tử không bao giờ ngủ. Không có ngày lễ hay ngày nghỉ ở đây. Do đó, bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay bây giờ!
Vì sao nên thâm gia giao dịch với công ty chúng tôi?
  • 1Giao dịch được thực hiện trên nền tảng MT4. Giao dịch với các Adviser và Robot được phép.
  • 2Phụ thuộc vào loại tài khoản, bạn có thể nạp tiền bằng USD hoặc bitcoin.
  • 3Giao dịch 24/7/365 mà không có ngày nghỉ hay ngày lễ.

Hotline hỗ trợ khách hàng Việt Nam: 0162 849 0100,
email - vn.support@nordfx.com