Ưu điểm của Quỹ Đầu Tư NordFX:
Đầu tư vào các công ty lớn trên toàn cầu bằng cách mua cổ phần
Đa dạng hóa danh mục đầu tư của hầu hết các cổ phiếu có tính thanh khoản cao nhất
Giám sát quỹ được thực hiện bởi người được ủy thác đáng tin cậy
Chiến lược đơn giản và minh bạch
How it works
Quỹ này cung cấp khả năng đặt khoản đầu tư dưới sự quản lý của một nhóm các nhà giao dịch chuyên nghiệp, những người đảm bảo lợi tức đầu tư cao trong nhiều năm.
Số liệu đã nói lên tất cả
Hơn 170 triệu
đô la được quản lý
Hơn 2500
khách hàng hài lòng
10 năm
quản lý thành công
Ba danh mục đầu tư cho khách hàng để lựa chọn:
Quỹ công nghiệp chuyên nghiệp
 • Số tiền đầu tư tối thiểu từ
  1000 đô la
 • Lợi nhuận dự kiến ​​lên tới
  27% mỗi năm
 • Thời gian đầu tư:
  từ 6 tháng đến 1 năm
Đầu tư
Quỹ công nghệ cao
 • Số tiền đầu tư tối thiểu từ
  $3000 đô la
 • Lợi nhuận dự kiến ​​lên tới
  40.9% mỗi năm
 • Thời gian đầu tư:
  từ 6 tháng đến 1 năm
Đầu tư
Quỹ chuyên gia
 • Số tiền đầu tư tối thiểu từ
  $5000 đô la
 • Lợi nhuận dự kiến ​​lên tới
  57% mỗi năm
 • Thời gian đầu tư:
  từ 3 tháng đến 1 năm
Đầu tư