Mở tài khoản
Thưởng Đặc Biệt
+ $35 vào các tài
khoản dưới Đối tác
Khoản Tiền
Thưởng Nhanh
Không cần
nạp tiền
Không cần
xác minh
Mở một tài khoản và nhận Thưởng
Điều này sẽ chỉ mất 1 phút.
* Yêu cầu Thưởng sẽ được gửi tự động
Bạn đã có tài khoản NordFX rồi?
×
Cảm ơn bạn
Tiền thưởng sẽ được cộng vào tài khoản
của bạn trong thời gian ngắn
ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN KHUYẾN MÃI

1. Những tiêu chí nhận thưởng “Chào mừng 35 USD”

1.1. “Chào Mừng 35 USD” (hay là “Thưởng”) bao gồm 35 (ba mươi lăm) USD dành cho các khách hàng mới với mức độ dịch vụ cao do NordFX cung cấp (Công ty).

1.2. Tiền thưởng chỉ dành cho khách hàng có quốc tịch Việt Nam.

1.3. Tiền thưởng chỉ có thể được rút một lần bởi một khách hàng. Nếu khách hàng hoặc một địa chỉ IP có nhiều tài khoản, tiền thưởng sẽ được thêm vào tài khoản đã được mở trước tiên.

1.4 Thưởng có sẵn trên tài khoản "Fix" và "Pro" trên MT4 được định giá bằng USD. Thưởng không có sẵn trên tài khoản được định giá bằng BTC. Thưởng không có sẵn trên tài khoản "Zero".

1.5. Để nhận Thưởng, một khách hàng cần gửi yêu cầu lên Support Service trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày mở tài khoản giao dịch.

Trong trường hợp tài khoản của khách hàng được mở bằng một loại tiền tệ khác và không phải bằng đô la Mỹ (bằng đồng Euro), một khoản tiền trong tài khoản đó tương đương với $35 sẽ được ghi có vào tài khoản của khách hàng. Việc chuyển đổi được thực hiện theo tỷ giá hối đoái nội bộ hiện tại của Công ty.

1.6. Tiền thưởng chỉ được cung cấp cho khách hàng dưới ID của đối tác của Công ty khi mở một tài khoản với Công ty. Nếu một khách hàng đăng ký trực tiếp sử dụng trang web của Công ty, chứ không phải dưới đối tác, thì số ID của đối tác phải được đưa vào thư yêu cầu chương trình Bonus (xem điểm 1.5).

1.7. Tiền thưởng không áp dụng cho các tài khoản đã nhận được các khoản tiền thưởng khác.
Nó cũng không có sẵn cho khách hàng đã tham gia hoặc đang tham gia các chương trình khuyến mại khác của NordFX.

2. Điều khoản SỬ DỤNG “Chào mừng 35 USD”

2.1 Khách hàng cần phải nạp tiền vào tài khoản thưởng với Công ty ít nhất là $100 trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận Thưởng. Nếu điều kiện này không được thỏa mãn, tất cả tiền, bao gồm tiền thưởng, cũng như tiền lời, sẽ được ghi nợ từ tài khoản của khách hàng. Nếu khách hàng bị thua lỗ như một kết quả của giao dịch, số dư chung của tài khoản thưởng được ghi nợ từ tài khoản.

2.2. Chuyển khoản nội bộ giữa các tài khoản hoặc chuyển tiền từ Số dư Trader’s Cabinet không được coi là tiền nạp (deposit) của khách hàng.

2.3. Cả hai khoản tiền Cá nhân (deposit) và Tiền thưởng (Bonus) có thể được khách hàng sử dụng cho mục đích giao dịch mà không có bất kỳ hạn chế.

2.4. Lợi nhuận mà khách hàng nhận được từ việc giao dịch sử dụng cả Quỹ Cá nhân và Tiền thưởng có thể được rút bởi khách hàng mà không có bất kỳ hạn chế nào.

2.5 Quỹ tiền thưởng, cũng như tiền lời được nhận từ giao dịch tiền thưởng và tiền quỹ riêng của khách hàng, có thể được rút hoặc chuyển sang tài khoản khác chỉ sau khi tài khoản giao dịch ít nhất 12 lots. Cho đến khi đó, khách hàng chỉ được rút tiền hoặc chuyển sang tài khoản khác tiền quỹ riêng của mình.

2.6. Các điều khoản của điểm 2.5 trong tài liệu này không bao gồm bất kỳ lưu thông nào liên quan đến các giao dịch không mang lại lợi nhuận hoặc tổn thất. Mỗi giao dịch phải kéo dài ít nhất 5 phút. Chuyển khoản từ số dư của Trader’s Cabinet hoặc bất kỳ tài khoản khác cũng không được bao gồm.

2.7. Trong trường hợp có nghi ngờ rằng khách hàng đang vi phạm hoặc lạm dụng Điều khoản và Điều kiện của Chương trình Tiền thưởng, Công ty vẫn có quyền từ chối, ngừng hoặc rút tiền thưởng, và nếu cần thiết có thể chặn tài khoản khách hàng mà không có thông báo hoặc giải thích thêm (giao dịch sẽ bị cấm, các giao dịch và bất kỳ lợi nhuận liên quan sẽ bị hủy bỏ, và các khoản tiền nạp của khách hàng sẽ được trả lại thông qua chuyển khoản ngân hàng).

2.8. Mặc dù khách hàng có thể rút lợi nhuận từ tài khoản tiền thưởng bất kỳ lúc nào, Công ty cũng xem xét bất kỳ hoạt động nào liên quan đến việc thực hiện các khoản lợi nhuận tài chính trực tiếp thông qua việc hegding, nghĩa là các khoản lỗ có ý nghĩa trên một tài khoản để kiếm lợi nhuận từ tài khoản khác.

Nếu Công ty phát hiện bất kỳ hoạt động như vậy trên các tài khoản với NordFX hoặc bất kỳ nhà môi giới nào khác, Công ty vẫn giữ quyền khoá tài khoản khách hàng mà không cần thông báo hoặc giải thích thêm (giao dịch sẽ bị cấm, giao dịch và lợi nhuận liên quan sẽ bị hủy bỏ, tiền nạp của khách hàng được trả lại thông qua chuyển khoản ngân hàng).

3. Các điều khoản khác

3.1. Nhân viên và đối tác của NordFX không đủ điều kiện để tham gia vào chương trình này.

3.2. Công ty vẫn giữ quyền thay đổi Điều khoản và Điều kiện của chương trình này và tạm thời hoặc vĩnh viễn ngừng chương trình này mà không cần thông báo trước của khách hàng.

3.3. Các Điều Khoản và Điều Kiện của chương trình này được coi là đã được khách hàng chấp nhận hoàn toàn sau khi khách hàng nhận được khoản tiền thưởng “ 35 USD" trong tài khoản của họ.

Đọc điều khoản đầy đủ Tắt