Lãi suất
kì vọng năm
21-25%
  • Tiền đầu tư tối thiểu 1700 USD
  • Thời hạn tới: 20.08.2019
  • Mức độ bảo vệ vốn: 75%

GoPro là một công ty Mỹ - nhà sản xuất máy ảnh hành động và phụ kiện cho chúng, phục vụ cho việc sử dụng trong thể thao hoạt động. Vốn hóa thị trường là 821.5 triệu USD, và số lượng nhân viên là 1.3 nghìn người.*

Chứng khoán cơ sở GoPro
Tiền tệ USD
Lãi suất kì vọng, % năm 21-25%
Khoản tiền đầu tư 1700 USD
Ngày đáo hạn 20.08.2019
Mức độ bảo vệ 75%
Hệ số tham gia 0.5
Hướng của Sự biến động Giá Tài sản Cơ bản Giá sẽ giảm xuống

 

Sản phẩm này cho phép bạn đầu tư vào sự giảm giá của tài sản cơ bản. Trong trường hợp này, rủi ro của nhà đầu tư được hạn chế, và cố định bởi mức bảo vệ tiền vốn.

Phẩm này được tạo ra đặc biệt cho các nhà đầu tư thận trọng. Các nhà đầu tư có thể xác định và hạn chế rủi ro của khoản đầu tư. Các khoản đầu tư này tạo cơ hội tuyệt vời để nhận được lợi nhuận tương đối cao, đồng thời giảm thiểu khả năng mất vốn.

*theo thông tin từ trang web của công ty.

  • Sản phẩm đầu tư giúp bảo vệ vốn
  • Tiền đầu tư tối thiểu 1700 USD
CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA SẢN PHẨM ĐẦU TƯ

Khi hợp đồng được ký kết, giá ban đầu của tài sản cơ sở, mức bảo vệ vốn, và hệ số tham gia được ghi lại.

Rủi ro của nhà đầu tư được giới hạn ở mức được xác định bởi mức độ bảo vệ vốn. Một sản phẩm đầu tư có mức độ bảo vệ 100% mang đến rủi ro thấp nhất có thể và lợi nhuận tiềm năng thấp nhất.

Việc hoàn trả tiền đầu tư cho khách hàng được tính theo công thức sau:

Tiền hoàn trả = Số vốn đầu tư * Mức độ bảo vệ vốn + hệ số tham gia * giá trị thay đổi - Hoa hồng.

Trường hợp đầu tư ban đầu là 100% thì sự thay đổi giá được tính như sau (Giá hiện hành - Giá khởi điểm) / Giá khởi điểm * 100%.

Hoa hồng cho việc tạo ra sản phẩm có giá trị bằng 2% của khoản đầu tư ban đầu và được tính vào thời điểm khoản đầu tư đáo hạn.

Nếu vào ngày Đáo hạn, giá của tài sản cơ bản cao hơn giá khởi điểm, nhà đầu tư được thanh toán 100% số vốn đầu tư và thu nhập bằng với sản phẩm của tỷ lệ tham gia và sự tăng trưởng của tài sản cơ bản. Ngược lại, nhà đầu tư được thanh toán các quỹ được đầu tư theo mức Bảo vệ vốn.

Tất cả các đặc tính của sản phẩm chỉ mang tính tham khảo và có thể khác nhau tùy thuộc vào tình hình thị trường.

ví dụ:

1) Giá của tài sản cơ bản di chuyển theo hướng được nhà đầu tư lựa chọn.

Trong trường hợp này, nhà đầu tư nhận được số tiền đầu tư tính theo công thức: 100% (vốn đầu tư ban đầu) * 75% (Mức độ bảo vệ vốn) + 0.5 (tỷ lệ tham gia) * 60% (giá trị thay đổi) = 105%

2) Giá của tài sản cơ bản di chuyển theo hướng ngược lại và xuống dưới mức Bảo vệ vốn.

Trong trường hợp này nhà đầu tư nhận được số tiền đầu tư tính theo công thức: 100% (vốn đầu tư ban đầu) * 75% (Mức độ bảo vệ vốn) = 75%

Hỏi đáp nhanh Đọc thêm
Chú ý!

Lợi tức sản phẩm được thể hiện trong các ví dụ và kết quả tài chính trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Tất cả các sản phẩm đầu tư đều bằng USD. Hoa hồng cho việc tạo ra sản phẩm đầu tư là 2% của khoản đầu tư ban đầu và được tính vào thời điểm đáo hạn sản phẩm. Năng suất dự kiến của các sản phẩm đầu tư được tính theo tỷ lệ phần trăm hàng năm.

Lưu ý:

Hợp phần đầu tư bảo hộ được phân bổ cho các sản phẩm thu nhập cố định (Eurobonds và các chương trình tiền gửi tại các ngân hàng hàng đầu). NordFX không thể chịu trách nhiệm về bất kỳ rủi ro tiềm ẩn nào liên quan đến việc phát hành trái phiếu Eurobond mặc định hoặc phá sản hoặc vỡ nợ của bất kỳ ngân hàng nào trong đó tiền gửi được giữ.

Theo dõi chúng tôi