Lãi suất
kì vọng năm
26%
  • Tiền đầu tư tối thiểu 3000 USD
  • Thời hạn tới: 31.03.2020
Chứng khoán cơ sở NVIDIA, Microsoft, Hewlett-Packard, Twitter, Tesla
Tiền tệ USD
Lãi suất kì vọng, % năm 26%
Mức rào cản thấp 70%
Khoản tiền đầu tư 3000 USD
Ngày đáo hạn 31.03.2020

Sản phẩm có lãi suất 26% đô la một năm.

Các sản phẩm đầu tư này được nhắm tới khách hàng chấp nhận mức rủi ro vừa phải, nhằm đạt lợi nhuận cao hơn. Đây là giải pháp đầu tư tuyệt vời cho những người tìm kiếm lợi nhuận cao và đã sẵn sàng chấp nhận mức rủi ro vừa phải. Khoản đầu tư này trả trái tức nếu giá cổ phiếu nằm trong một phạm vi xác định trước. Nếu không, trái tức sẽ không được trả nhưng vẫn được trả trong chu kì tiếp theo.

CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA SẢN PHẨM ĐẦU TƯ

 Một khi hợp đồng được ký kết, các thông số của sản phẩm đầu tư được xác định, những thông số đó là: rổ tài sản (chứng khoán cơ sở), trái tức (chỉ số lợi nhuận), kỳ hạn, và giá trị rào cản. Cùng ngày, giá ban đầu của tất cả chứng khoán nằm trong giỏ đầu tư được ghi nhận. Giá tài sản cơ bản được ghi lại vào cuối mỗi giai đoạn quan sát, xảy ra 90 ngày một giai đoạn.

Điều kiện nhận lợi nhuận:
Nếu vào cuối bất kỳ giai đoạn quan sát nào ngoại trừ cuối cùng, giá của tất cả các tài sản cơ sở vượt quá giá ban đầu của chúng:  - Nhà đầu tư nhận được mức trái tức cố định đã thống nhất cho kỳ hiện tại, cũng như các trái tức cho tất cả các kỳ nhận trái tức trước đó mà các điều khoản thanh toán không được đáp ứng. Nhà đầu tư cũng nhận lại toàn bộ tiền đầu tư và khoản đầu tư ngừng hoạt động.


Nếu vào cuối bất kỳ giai đoạn nhận trái tức ngoại trừ giai đoạn cuối, giá ít nhất một tài sản cơ sở không vượt quá giá trị hàng rào: 70% - Nhà đầu tư không nhận được trái tức cố định cho kỳ nhận trái tức hiện tại và sản phẩm đầu tư tiếp tục hoạt động.  Nếu vào cuối giai đoạn bất kì kế tiếp, giá của tất cả các tài sản cơ sở vượt quá giá trị rào cản, nhà đầu tư sẽ nhận được trái tức cho tất cả các kỳ trái tức dạng zero-coupon trước đó.

Điều kiện thanh toán cuối cùng:

Nếu sau khi kết thúc giai đoạn trả trái tức cuối cùng (khi kết thúc vòng đời của sản phẩm), giá của tất cả các tài sản cơ bản nằm trên giá trị hàng rào: 70% - Nhà đầu tư nhận được mức trái tức cố định đã thỏa thuận cho kỳ trả trái tức cuối cùng và kỳ trả trái tức trước đó vào tài khoản môi giới của mình (nếu các điều khoản thanh toán không được đáp ứng trong các kỳ trước). Các khoản đầu tư ban đầu cũng được trả lại cho nhà đầu tư.

Nếu vào cuối thời điểm trả trái tức cuối cùng (vào ngày hết hạn hợp đồng), giá của ít nhất một trong các tài sản cơ sở nằm dưới giá trị hàng rào: 70% - Nhà đầu tư không được thanh toán trái tức cho kì trả trái tức cuối cùng và kỳ trả trái tức zero coupon trước đó. Nhà đầu tư cũng nhận được phần "ít nhất" ở mức giá ban đầu phù hợp với quy mô của khoản đầu tư ban đầu.

Hoa hồng cho việc tạo ra sản phẩm đầu tư là 2% của khoản đầu tư ban đầu và được tính vào thời điểm đáo hạn sản phẩm.

Tất cả các đặc tính của sản phẩm chỉ mang tính tham khảo và có thể khác nhau tùy thuộc vào tình hình thị trường.

 

ví dụ:

Có 3 kịch bản có thể xảy ra mà các sự kiện có thể được làm rõ như sau:

1) Thu hồi sớm: nhà đầu tư nhận được số tiền đầu tư (gốc) + trái tức cho quý đầu tiên.
2) Thu hồi với việc thanh toán tất cả các trái tức: nhà đầu tư nhận được số tiền đầu tư + tất cả các trái tức.
3) Thu hồi mà không có trái tức cuối cùng với mức giá thấp nhất của tài sản cơ sở.
Hỏi đáp nhanh Đọc thêm
Chú ý!

Lợi tức sản phẩm được thể hiện trong các ví dụ và kết quả tài chính trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Tất cả các sản phẩm đầu tư đều bằng USD. Hoa hồng cho việc tạo ra sản phẩm đầu tư là 2% của khoản đầu tư ban đầu và được tính vào thời điểm đáo hạn sản phẩm. Năng suất dự kiến của các sản phẩm đầu tư được tính theo tỷ lệ phần trăm hàng năm.

Lưu ý:

Hợp phần đầu tư bảo hộ được phân bổ cho các sản phẩm thu nhập cố định (Eurobonds và các chương trình tiền gửi tại các ngân hàng hàng đầu). NordFX không thể chịu trách nhiệm về bất kỳ rủi ro tiềm ẩn nào liên quan đến việc phát hành trái phiếu Eurobond mặc định hoặc phá sản hoặc vỡ nợ của bất kỳ ngân hàng nào trong đó tiền gửi được giữ.

Theo dõi chúng tôi