2020
Giải thưởng Liên đoàn các Doanh Nghiệp Thế Giới
Giải thưởng Doanh nghiệp Xuất sắc của BIZZ
2020
Giải Thưởng AtoZ Markets
Nền Tảng Quản Lý Tài Khoản Tốt Nhất
2019
Xếp Hạng Giải Thưởng Forex
Chương Trình Đối Tác Tốt Nhất
2019
Xếp Hạng Giải Thưởng Forex
Nền Tảng Giao Dịch Cộng Đồng Tốt Nhất
2019
Học Viện Masterforex-V
Công Ty Môi Giới Tốt Nhất Thế Giới
2019
Học viện Masterforex-V
Nhà môi giới ngoại hối tốt nhất thế giới theo bình chọn của các nhà giao dịch
2019
Giải Thưởng IAFT
Công Ty Môi Giới Tốt Nhất Châu Á
2019
Hội Nghị Thượng Đỉnh Giáo Dục Tài Chính Sài Gòn
Chương Trình Đối Tác Xuất Sắc
2019
Giải thưởng FXdailyinfo
Nhà môi giới tiền điện tử tốt nhất
2018
Xếp hạng giải thường Forex
Nhà môi giới có chương trình đối tác tốt nhất
2018
Xếp hạng giải thường Forex
Nhà môi giới ngoại hối tốt nhất châu Á
2018
Xếp hạng giải thường Forex
Nhà môi giới có mạng lưới giao dịch xã hội tốt nhất
2018
Học Viện Masterforex-V
Công Ty Môi Giới Tốt Nhất Thế Giới
2018
Học Viện Masterforex-V
Công Ty Môi Giới Tiền Điện Tử Tốt Nhất
2018
Giải Thưởng IAFT
Công Ty Môi Giới Tốt Nhất Châu Á
Global Brand Awards 2018
2018
Giải Thưởng Thương Hiệu Toàn Cầu
Nhà Môi Giới Giao Dịch Tiền Mật Mã Đáng Tin Cậy Nhất
2018
Giải thưởng Tạp chí Kinh doanh Quốc tế
Nhà môi giới giao dịch tiền mật mã tốt nhất
2018
Giải thưởng từ Fxdailyinfo
Nhà cung cấp tin tức và phân tích tốt nhất
2017
Xếp hạng Giải thưởng Forex
Nhà Môi Giới Crypto
Tốt Nhất Châu Á
2017
Masterforex-V EXPO
Nhà môi giới tốt nhất thế giới
2017
Masterforex-V EXPO
Chương trình liên kết forex tốt nhất
2017
Giải thưởng IAFT
Nhà môi giới tốt nhất với giao dịch Tiền điện tử
2017
Giải thưởng Forex Expo
Chương trình Thưởng và Khuyến mãi Tốt nhất tại Châu Á
2017
ShowFx World
Nhà môi giới Uy tín nhất
2016
Xếp hạng Giải thưởng Forex
Chương trình liên kết tốt nhất
2016
Học viện Masterforex-V
Nhà môi giới tốt nhất thế giới
2016
Giải thưởng Forex
Đáng tin cậy nhất
Môi giới 2016
2016
Giải thưởng Forex Expo
Hỗ trợ khách hàng 24/7 tốt nhất
Dịch vụ
2016
Giải IAIR Nhà môi giới tốt nhất / Ngoại hối Giao dịch Ấn Độ
2015
Xếp hạng Giải thưởng Forex
Môi giới ngoại hối tài khoản Micro tốt nhất
2015
Xếp hạng Giải thưởng Forex
Môi giới khớp lệnh tốt nhất
2015
Học viện Masterforex-V
Môi giới ngoại hối tốt nhất thế giới
2015
Học viện Masterforex-V
Nhà môi giới tài khoản Micro tốt nhất thế giới
2015
Học viện Masterforex-V
Nhà môi giới ECN tốt nhất thế giới
2015
Học viện Masterforex-V
Nhà môi giới tốt nhất thế giới về Dịch vụ Sao chép Giao dịch
2015
Giải thưởng IAFT
Môi giới tốt nhất của Châu Á
2015
Giải IAIR Nhà môi giới tốt nhất / Ngoại hối Giao dịch Ấn Độ
2014
Xếp hạng Giải thưởng Forex
Môi giới ngoại hối tài khoản Micro tốt nhất
2014
Xếp hạng Giải thưởng Forex
Môi giới ngoại hối tốt nhất, Nga
2014
Học viện Masterforex-V
Ngoại hối tốt nhất thế giới Dịch vụ Dealing
2014
Học viện Masterforex-V
Tốt nhất Thế giới Môi giới ngoại hối tài khoản Micro
2014
Học viện Masterforex-V
Môi giới tốt nhất thế giới với giao dịch Dịch vụ tín hiệu
2014
China Forex Expo Awards Môi giới ngoại hối tài khoản Micro tốt nhất
2013
MENA 12th Forex Show Best Forex Arabic Platform
2013
Học viện Masterforex-V
Ngoại hối tốt nhất thế giới Dịch vụ Dealing
2013
Học viện Masterforex-V
Tốt nhất Thế giới Môi giới ngoại hối tài khoản Micro
2013
Học viện Masterforex-V
Chương trình thưởng tốt nhất thế giới
2013
Tạp chí CFI.co Môi giới FX tốt nhất ở Châu Á
2012
Giải thưởng IAFT
Môi giới tốt nhất dành cho giao dịch Với Advisors
2012
Học viện Masterforex-V
Tốt nhất Thế giới Môi giới ngoại hối tài khoản Micro
2012
Học viện Masterforex-V
Ngoại hối tốt nhất thế giới Dịch vụ Dealing
2011
Học viện Masterforex-V
Ngoại hối tốt nhất thế giới Dịch vụ Dealing
2011
7th Guangzhou International Hội chợ triển lãm tài chính & đầu tư Best Forex Broker Trading
2010
China's Financial Annual Giải thưởng Champion HeXun Dịch vụ giao dịch ngoại hối tốt nhất
Nhận
Đào tạo
Mới đối với thị trường? Tận dụng mục "Bắt đầu tham gia". Bắt đầu đào tạo
Theo dõi chúng tôi