Pro-Industry Fund
Thu nhập của năm trước đó 14%
  • Tiền đầu tư tối thiểu 500 USD
  • Thời hạn đầu tư: Từ 6 tháng tới 1 năm

Quỹ này bao gồm cổ phiếu của các công ty công ngiệp khổng lồ với triển vọng tăng trưởng tốt nhất. Sự tham gia của các nhà quản lý làm cho nó có thể nhận được lợi nhuận tối đa tiềm năng từ khoản đầu tư này. Tính minh bạch tuyệt đối và tự do để quản lý các quỹ, cung cấp cho một sự kiểm soát hoàn toàn tình hình cho nhà đầu tư.

Pro-TECH Fund
Thu nhập của năm trước đó 56%
  • Tiền đầu tư tối thiểu 1000 USD
  • Thời hạn đầu tư: Từ 6 tháng tới 1 năm

Quỹ này bao gồm cổ phiếu của các công ty công nghệ cao hàng đầu với hiệu suất tốt nhất trong ngành công nghiệp này. Quản lý đầu tư chuyên nghiệp cho phép bạn tránh tổn thất khi thị trường giảm và tối đa hóa lợi nhuận. Một nhà đầu tư có một bức tranh hoàn chỉnh về những gì đang xảy ra và có thể rút tiền hoặc tăng số tiền đầu tư bất cứ lúc nào.

Pro-Expert Fund
Thu nhập của năm trước đó 28%
  • Tiền đầu tư tối thiểu 3000 USD
  • Thời hạn đầu tư: Từ 6 tháng tới 1 năm

Quỹ Pro Expert kết hợp các cổ phiếu của các công ty lớn nhất thế giới của các ngành công nghiệp khác nhau với tiềm năng tăng trưởng lớn nhất. Tùy thuộc vào tình hình thị trường, việc quản lý danh mục đầu tư chuyên nghiệp cho phép bạn nhận được lợi nhuận tối đa. Bạn có thể nạp tiền và rút tiền bất kỳ lúc nào bạn chọn.

Chú ý!

Lợi tức sản phẩm được thể hiện trong các ví dụ và kết quả tài chính trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Tất cả các sản phẩm đầu tư đều bằng USD.

Theo dõi chúng tôi