Thu nhập của năm trước đó 28%
  • Tiền đầu tư tối thiểu 3000 USD
  • Thời hạn đầu tư: Từ 6 tháng tới 1 năm
Pro-Expert Fund
Thành phần quỹ AMAZON.COM, NETFLIX, MASTERCARD, 21 FOX, VISA INC, PAYPAL, GOOGLE, FEDEX, FACEBOOK
Tiền tệ USD
Lãi suất kì vọng năm 52%
Số tiền tối thiểu 3000 USD
Thời hạn đầu tư Từ 6 tháng tới 1 năm
Chỉ số giá quỹ**
Pro-Expert
  Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Year
2017 4,99 2,86 1,38 6,37 6,48 -2,04 4,94 -0,46 0,13 8,77 1,9 2,08 37,4
2018 17,03 0,96 -6,92 6,44 5,86 3,61 4,05 7,26 -1,1 -9,6 -9,1 4,2 22,7
2019 8,11 2,2 4,9 4,6 -5,7 3,7 1,5 0,5 -2,3 5,1 1,8 3,4 27,8
2020 6,9 -5,6 4,1 7,1                 12,5
Quỹ đầu tư Pro-Expert là:
  • Cổ phiếu của các công ty dẫn đầu thị trường, được lựa chọn từ nhiều ngành, với tiềm năng tăng trưởng mạnh trong năm tới.
  • Lợi nhuận tối đa đạt được, do giám sát thị trường lâu dài và sửa đổi nhanh chóng các tài sản Quỹ
  • Quỹ chỉ được đầu tư vào các cổ phiếu đã được kiểm chứng qua thời gian của các công ty hàng đầu thế giới, do đó cung cấp bảo toàn vốn và thanh khoản
  • Có thể rút tiền và gửi tiền bất cứ lúc nào và với chi phí thấp nhất, do tính thanh khoản cao của cổ phiếu

Phí rút tiền sớm là 10% giá trị tài sản tại thời điểm rút tiền. Phí thành công là 25% lợi nhuận.

*Lợi tức cho giai đoạn 1 năm.

**Báo cáo thống kê và chi tiết quản lý tài khoản được cung cấp theo yêu cầu của khách hàng.

Chú ý!

Lợi tức sản phẩm được thể hiện trong các ví dụ và kết quả tài chính trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Tất cả các sản phẩm đầu tư đều bằng USD.

Theo dõi chúng tôi