Lãi suất
kì vọng năm
27%
Thu nhập của năm trước đó 14%
  • Tiền đầu tư tối thiểu 1000 USD
  • Thời hạn đầu tư: Từ 6 tháng tới 1 năm
Pro-Industry Fund
Thành phần quỹ MOTOROLA, NIKE, FERRARI, BOEING, PFIZER, HP INC, COCA-COLA, JOHNSON & JOHNSON, MCDONALD'S
Tiền tệ USD
Lãi suất kì vọng năm 27%
Số tiền tối thiểu 1000 USD
Thời hạn đầu tư Từ 6 tháng tới 1 năm
Chỉ số giá quỹ**
Pro-Industry
  Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Year
2017 0,988 6 1,51 2,39 3,01 2,97 8,83 -0,43 0,1 4,71 1,34 1,94 33,4
2018 9,99 0,52 -4,56 3,6 2,61 -0,05 4,37 0,77 4,13 -4,5 -2,4 3,4 17,8
2019 13,4 10,5 -5,6 0,3 -5,4 5,5 -2,6 2,1 3,4 -5,9 4,1 -5,3 14,5
Quỹ đầu tư industry invesment là:
  • Một danh mục đầu tư cân bằng của các công ty công nghiệp lớn, đã giữ vị trí hàng đầu trong phân khúc của họ trong nhiều năm
  • Lợi nhuận tối đa đạt được, do giám sát thị trường lâu dài và sửa đổi nhanh chóng các tài sản Quỹ
  • Quỹ chỉ được đầu tư vào các cổ phiếu đã được kiểm chứng qua thời gian của các công ty hàng đầu thế giới, do đó cung cấp bảo toàn vốn và thanh khoản
  • Có thể rút tiền và gửi tiền bất cứ lúc nào và với chi phí thấp nhất, do tính thanh khoản cao của cổ phiếu

Quỹ này cung cấp khả năng đặt khoản đầu tư dưới sự quản lý của một nhóm các nhà giao dịch chuyên nghiệp, những người đảm bảo lợi tức đầu tư cao trong nhiều năm.

Phí quản lý là 2% số tiền đầu tư mỗi năm. Phí rút tiền sớm là 10% giá trị tài sản tại thời điểm rút tiền. Phí thành công là 35% lợi nhuận.

*Lợi tức cho giai đoạn 1 năm.

**Báo cáo thống kê và chi tiết quản lý tài khoản được cung cấp theo yêu cầu của khách hàng.

Chú ý!

Lợi tức sản phẩm được thể hiện trong các ví dụ và kết quả tài chính trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Tất cả các sản phẩm đầu tư đều bằng USD.

Theo dõi chúng tôi