NordFX là một công ty môi giới quốc tế cung cấp đầy đủ các dịch vụ giao dịch trực tuyến bằng các loại tiền tệ, tiền mật mã, vàng và bạc trên thị trường ngoại hối. Đầu tư vào các cổ phiếu toàn cầu có lợi nhuận cao và bảo vệ vốn lên tới 100% và RAMM, hệ thống mới nhất cho việc sao chép tự động tín hiệu thương mại, nằm trong số các dịch vụ do NordFX cung cấp.

NordFX khác biệt so với các nhà môi giới khác do cung cấp mức phí giao dịch tối thiểu, khớp lệnh ngay lập tức và tỷ lệ đòn bẩy là 1: 1000, có sẵn cho tất cả các cặp tiền tệ và kim loại. Mức kí quỹ cố định cho các cặp tiền mật mã được ghi rõ trong thông số tài khoản. Các tài khoản, cũng như tiền gửi/rút tiền đều có thể được thực hiện bằng USD, và bằng Bitcoin và Ethereums.

Bắt đầu từ năm 2008, hơn 1.200.000 tài khoản đã được mở tại NordFX bởi khách hàng từ hơn 100 quốc gia và công ty đã được vinh danh với hơn 30 giải thưởng uy tín.

Nhận
Đào tạo
Mới đối với thị trường? Tận dụng mục "Bắt đầu tham gia". Bắt đầu đào tạo
Theo dõi chúng tôi