23 tháng 10 năm 2017

Phục vụ khách hàng từ Việt Nam, bây giờ bằng ngôn ngữ Tiếng Việt

Công ty chúng tôi tiếp tục mở rộng hoạt động của mình tại các thị trường Đông Nam Á. Nhiều người đã nhận thấy rằng một phiên bản ngôn ngữ khác của trang web NordFX đã được phát hành, đó là tiếng Việt. Tháng 10 này, Dịch vụ Hỗ trợ NordFX cũng đã bắt đầu sử dụng tiếng Việt.

nhiều hơn...2 tháng 10 năm 2017

Giao dịch Binary Option sẽ chấm dứt vào ngày 31 tháng 10 năm 2017

Kính gửi khách hàng.

Chúng tôi muốn thông báo cho bạn rằng bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 năm 2017, công ty chúng tôi ngừng cung cấp dịch vụ cho các giao dịch quyền chọn.

nhiều hơn...Back 1 2
Nhận
Đào tạo
Mới đối với thị trường? Tận dụng mục "Bắt đầu tham gia". Bắt đầu đào tạo
Theo dõi chúng tôi