Theo dõi thông tin kinh tế cập nhật với lịch sự kiện: tin tức liên quan với tất cả các chỉ báo với các giải thích chi tiết, thông tin về sự công bố sắp tới về nền kinh tế Mỹ, Anh, Nhật Bản và các nước phát triển khác, ước tính sự biến động dự kiến và nhiều hơn nữa - Lịch kinh tế sẽ trở thành một công cụ không thể thiếu cho mọi nhà đầu tư..

Bạn có thể thiết lập lịch kinh tế của các sự kiện và tin tức theo sở thích của bạn, lựa chọn các thông số cần thiết.

Nhận
Đào tạo
Mới đối với thị trường? Tận dụng mục "Bắt đầu tham gia". Bắt đầu đào tạo
Theo dõi chúng tôi