NFX CAPITAL VU INC. có văn phòng đăng ký tại Pot 805/103 Rue D'Auvergne, Port Vila, Vanuatu được gọi là NordFX.

Rửa tiền là hành động chuyển đổi tiền hoặc các giá trị vật chất khác có được từ hoạt động bất hợp pháp (khủng bố, buôn bán ma túy, buôn bán vũ khí trái phép, tham nhũng, buôn người và ..v..v) thành tiền bạc hoặc đầu tư có vẻ hợp pháp. Hoạt động này được sử dụng vì nguồn tiền bất hợp pháp và các giá trị vật chất khác không thể tìm ra được dấu viết.

Để đối đầu với sự thâm nhập của loại tiền tệ hình sự vào nền kinh tế đất nước và để ngăn chặn sự mở rộng hoạt động khủng bố, các quốc gia đang tiến hành một cuộc chiến chống lại nạn rửa tiền và tài trợ cho khủng bố. Các tổ chức tài chính là một trong những phương tiện truy cập dễ dàng và tiện lợi nhất cho phép hợp pháp hoá doanh thu từ hoạt động bất hợp pháp. Sự hội nhập ngày càng tăng của thị trường tài chính và tự do di chuyển vốn giữa họ làm cho thị trường dễ dàng thâm nhập hơn vào nguồn tiền hình sự. Theo đó Nord FX áp dụng luật pháp và các chương trình thực hiện để giúp các tổ chức quốc tế chống lại nạn rửa tiền và tài trợ cho các hoạt động khủng bố trên toàn thế giới.

  1. Tài liệu NordFX và các dữ liệu xác minh danh tính của Khách hàng và cũng có thể ghi lại và theo dõi các tuyên bố được liệt kê của tất cả các giao dịch thực hiện bởi khách hàng.
  2. Nord FX theo dõi các giao dịch đáng ngờ của khách hàng và các giao dịch được thực hiện trong điều kiện không tiêu chuẩn. Nord FX thực hiện hành động của mình dựa trên các khuyến nghị AML FATF.
  3. Nord FX không chấp nhận tiền gửi bằng tiền mặt hoặc giải ngân tiền mặt trong bất kỳ trường hợp nào.
  4. Nord FX có quyền từ chối tiến hành một giao dịch tại bất kỳ giai đoạn nào, nơi mà nó tin rằng giao dịch được kết nối dưới bất kỳ hình thức nào để rửa tiền hoặc hoạt động tội phạm. Theo luật pháp quốc tế Nord FX không bắt buộc phải thông báo cho Khách hàng rằng nó đã được báo cáo cho các cơ quan tương ứng về hoạt động đáng ngờ của Khách hàng.

Nord FX cam kết thường xuyên cập nhật hệ thống điện tử của mình để kiểm tra các giao dịch đáng ngờ và để xác minh hồ sơ danh tính khách hàng, phù hợp với bất kỳ quy định mới nào khi được ban hành, cũng như đào tạo cho nhân viên của mình về cải tiến các quy trình chống rửa tiền có thể được yêu cầu bởi các quy định mới.

Nhận
Đào tạo
Mới đối với thị trường? Tận dụng mục "Bắt đầu tham gia". Bắt đầu đào tạo
Theo dõi chúng tôi