NordFX và nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ Fozzy cung cấp giải pháp đáng tin cậy cho hoạt động giao dịch 24/7 liên tục từ bất kỳ đâu trên thế giới.

Fozzy Forex VPS là một máy chủ ảo, nằm cùng với các máy chủ NordFX, giảm đáng kể các yếu tố tiêu cực có ý ngăn cản vào các giao dịch.

  • Nhanh. Sự gần gũi của các máy chủ Fozzy VPS và NordFX cung cấp tốc độ truyền dữ liệu tuyệt vời, ít hơn 1 phần nghìn giây. Đây nhanh gấp 200 lần so với tốc độ trao đổi dữ liệu giữa máy chủ NordFX và máy tính cá nhân của bạn.
  • Thời gian hoạt động 24/7. Thực tế này cho phép các expert advisor MetaTrdaer hoạt động mà không bị gián đoạn.
  • Dễ dàng. Dịch vụ này rất tiện dụng giống như một máy tính Windows thông thường và có thể được vận hành từ máy tính cá nhân, điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng (MS Windows, Mac OS, Linux / Unix, iPhone / iPad, Android).
  • Đáng tin cậy. Forex VPS được bảo vệ an toàn bởi một bản sao lưu hàng ngày của tất cả các dữ liệu được lưu trữ.

Bạn có cần sự kết nối ổn định, nhanh chóng và không gián đoạn với các máy chủ giao dịch NordFX không? Nếu bạn không muốn bị ảnh hưởng bởi lỗi và tốc độ kết nối Internet, thì giải pháp này dành cho bạn!

Tất cả khách hàng của NordFX đều có thể đặt mua một VPS Forex đặc biệt rẻ hơn hai lần - chỉ có 9.95 EUR / 13.95 USD / tháng!
Vui lòng sử dụng liên kết sau cho đơn đặt hàng ở mức giá chiết khấu: https://accounts.fozzy.com/order/forex?brand=4&currency=usd&language=en.
Kế hoạch sẽ được chọn trong mẫu đơn đặt hàng.

 

Trở thành một khách hàng   Nhận Forex VPS

 

Tìm hiểu thêm về dịch vụ này tại: http://fozzy.com/en/fastforex

Nhận
Đào tạo
Mới đối với thị trường? Tận dụng mục "Bắt đầu tham gia". Bắt đầu đào tạo
Theo dõi chúng tôi