MetaTrader 4 là nền tảng phổ biến nhất cho giao dịch trực tuyến hiện tại. Do một số lượng lớn các công cụ đồ họa và các chỉ báo tích hợp, người ta có thể tiến hành phân tích kỹ thuật trong thời gian thực dễ dàng bằng cách chỉ đơn giản theo dõi tỷ giá hối đoái và thu thập dữ liệu một cách hiệu quả. Khớp lệnh là dưới một giây, cho phép phản ứng nhanh với các sự kiện và ra quyết định kịp thời. Các loại loại lệnh giao dịch khác nhau cho phép thực hiện bất kỳ chiến lược giao dịch nào.

MetaQuotes Language 4 (MQL4) cho phép sử dụng một loạt các chỉ báo và expert advisor (robot) cũng như tạo ra và thử nghiệm các chiến lược và kịch bản giao dịch của riêng bạn.

Lợi thế chính của nền tảng:

  • Mức độ an toàn cao cho hoạt động giao dịch;
  • Sử dụng khoảng thời gian khác nhau cho giao dịch;
  • Loại khớp lệnh khác nhau - Khớp lệnh Tức thì và Khớp lệnh Thị trường;
  • Có thể tạo và thử nghiệm các kịch bản và chỉ báo của riêng bạn;
  • Công cụ hiệu quả đối với phân tích kỹ thuật trong thời gian thực;
  • Khả năng có nguồn tin tức từ các cơ quan thông tin khác nhau. Hiện MT4 cung cấp một nguồn tin tức từ cơ quan nổi tiếng thế giới Dow Jones.

Tải MetaTrader 4 cho Windows

Tải MetaTrader 4 cho Mac

Tải mobile MetaTrader 4 application dành cho iPhone

Tải mobile MetaTrader 4 application dành cho Android

Read Important Info!

On July 10, 2018, Microsoft has released updates for Windows operating systems. After installing these updates, the server components of MetaTrader 4 and of MetaTrader 5 trading platforms, as well as of TeamWox system may freeze when re-started:

KB4338815 for Windows 8.1 and Windows Server 2012 R2
KB4338818 for Windows 7 Service Pack 1 and Windows Server 2008 R2 Service Pack 1

According to the updates descriptions in support.microsoft.com website, Microsoft is already working on solving these issues:

Known issues in the update KB4338815

Symptom & Workaround
After installing this update, some devices running network monitoring workloads may receive the 0xD1 Stop error because of a race condition.     

Currently, there is no workaround for this issue.

Microsoft is working on a resolution and estimates a solution will be available mid-July.
Restarting the SQL Server service may fail occasionally with the error, “Tcp port is already in use”.     

Currently, there is no workaround for this issue.

Microsoft is working on a resolution and estimates a solution will be available mid-July.
When an administrator tries to stop the World Wide Web Publishing Service (W3SVC), the W3SVC remains in a "stopping" state, but cannot fully stop or be restarted.     

Currently, there is no workaround for this issue.

Microsoft is working on a resolution and estimates a solution will be available mid-July.

Known issues in the update KB4338818

Symptom & Workaround
There is an issue with Windows and third-party software related to a missing file (oem<number>.inf). Because of this issue, after you apply this update, the network interface controller will stop working.     

To locate the network device, launch devmgmt.msc; it may appear under Other Devices.
To automatically rediscover the NIC and install drivers, select Scan for Hardware Changes from the Action menu.

Alternatively, install the drivers for the network device by right-clicking the device and selecting Update. Then select Search automatically for updated driver software or Browse my computer for driver software.

After installing this update, some devices running network monitoring workloads may receive the 0xD1 Stop error because of a race condition.     

Currently, there is no workaround for this issue.

Microsoft is working on a resolution and estimates a solution will be available mid-July.
Restarting the SQL Service may fail occasionally with the error, “Tcp port is already in use”.     

Currently, there is no workaround for this issue.
Microsoft is working on a resolution and estimates a solution will be available mid-July.

When an administrator tries to stop the World Wide Web Publishing Service (W3SVC), the W3SVC remains in a "stopping" state, but cannot fully stop or be restarted.
     

Currently, there is no workaround for this issue.
Microsoft is working on a resolution and estimates a solution will be available mid-July.

We strongly recommend that you do not install these updates. If the updates are already installed, we recommend that you remove them to avoid issues with the trading platforms or TeamWox system.
Attention: After removing the updates, the operating system will be restarted.

Nhận
Đào tạo
Mới đối với thị trường? Tận dụng mục "Bắt đầu tham gia". Bắt đầu đào tạo
Theo dõi chúng tôi