10 tháng 6 năm 2018

Kính gửi Quý khách hàng, chúng tôi vui mừng thông báo về việc công bố một hệ thống tiền tệ mã hóa giao dịch mới trong tất cả các loại tài khoản. Hệ thống này là một hệ thống giao dịch ngang hàng (peer – to – peer), nơi khách hàng giao dịch độc quyền với nhau bằng cách sử dụng nền tảng MT4 quen thuộc. Hệ thống giao dịch hoàn toàn minh bạch - mỗi lệnh limit (giới hạn) được hiển thị cho tất cả các nhà thầu.

Spread được thiết lập bởi thị trường – theo lệnh limit (giới hạn) hoãn lại, như khi giao dịch trên một sàn giao dịch tiền điện tử. Hoa hồng được chia thành 2 loại:

  1. Commission Maker cho các lệnh limit (giới hạn), làm tăng chiều sâu của thị trường. Đó là số âm và bằng -0.02% khối lượng giao dịch, tức là, nó được trả cho nhà giao dịch khi thực hiện lệnh.
  2. Commission Taker cho các lệnh trên thị trường và lệnh dừng (stop orders) giảm chiều sâu của thị trường. Hoa hồng này là thấp nhất trên thị trường và là 0.09% khối lượng giao dịch.

Vì vậy, bây giờ bạn có thể kiếm được bằng cách thiết lập các lệnh limits trong phạm vi spread, cả về chênh lệch giá mua và giá bán, và về Maker Commission đã thanh toán. Hoặc, nếu công việc của Market Maker không dành cho bạn, hãy tiếp tục giao dịch như trước, thực hiện khớp lệnh tức thì với mức giá tốt nhất mà những người tham gia khác cung cấp trên thị trường.

Yêu cầu margin còn thấp, ví dụ, để mở một vị trí của 1 bitcoin (1 lot) nó sẽ chỉ mất $300.

Hiện tại, có 14 cặp tiền điện tử có sẵn, bao gồm tiền điện tử phổ biến nhất cho đồng đô la Mỹ. Chúng tôi cũng cung cấp 4 chỉ số giao dịch, kết hợp các nhóm tiền điện tử khác nhau.

Bạn có thể tìm thêm thông tin chi tiết trên các trang của thông số tài khoản.

Đối với tài khoản FIX https://vn.nordfx.com/trading_account_fix.html  

Đối với tài khoản PRO https://vn.nordfx.com/trading_account_pro.html  

Đối với tài khoản ZERO https://vn.nordfx.com/trading_account_zero.html  

Ngoài ra, bạn có thể gửi câu hỏi của bạn được Bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi.


« Tin tức công ty
Nhận
Đào tạo
Mới đối với thị trường? Tận dụng mục "Bắt đầu tham gia". Bắt đầu đào tạo
Theo dõi chúng tôi