4 tháng 6 năm 2018

Kính gửi Quý khách hàng, chúng tôi vui mừng thông báo cho bạn về sự ra mắt của RAMM, một nền tảng giao dịch và đầu tư độc đáo cho phép bạn kiểm soát các mức độ rủi ro có thể chấp nhận được.

RAMM (Mô hình quản lý phân bổ rủi ro) là một mô hình đầu tư hoàn toàn mới dựa trên các nguyên tắc quản lý rủi ro hiện đại và kết hợp các tính năng tốt nhất của tài khoản PAMM và dịch vụ tự động sao chép tín hiệu. Tuy nhiên, RAMM có một số khác biệt và lợi thế đáng kể.

Dịch vụ này cho phép đầu tư vào nhiều chiến lược giao dịch cùng một lúc chỉ sử dụng một tài khoản, cũng như giao dịch độc lập hoặc với sự trợ giúp của các cố vấn chuyên gia. Vì vậy, bạn có thể đồng thời nhận được thu nhập với tư cách là một nhà đầu tư và là một nhà giao dịch quản lý.

Một sự khác biệt quan trọng giữa RAMM và các loại hình tương tự của nó là sự an toàn đối với quỹ của nhà đầu tư: với RAMM, nhà đầu tư xác định mức độ bảo vệ vốn. Khi cấp độ bị vi phạm, giao dịch được ngay lập tức bị ngừng tự động cho tài khoản đó.

Bạn có thể mở một tài khoản RAMM trong mục Trader Cabinet. Để trở thành một nhà giao dịch quản lý, bạn cần phải gửi ít nhất 50 đô la vào tài khoản RAMM hoặc chỉ 10 đô la nếu bạn muốn làm chủ đầu tư. Giao dịch với tỷ lệ đòn bẩy lên đến 1: 1000 được áp dụng cho tất cả các công cụ giao dịch, bao gồm cả tiền điện tử.

Bạn có thể nhận thêm thông tin chi tiết về dịch vụ RAMM trong trang tương ứng trên trang web của chúng tôi tại  https://ramm.nordfx.com .


« Tin tức công ty
Nhận
Đào tạo
Mới đối với thị trường? Tận dụng mục "Bắt đầu tham gia". Bắt đầu đào tạo
Theo dõi chúng tôi