Lợi thế của chúng tôi

Phí mua bán thấp từ 0.2

Đòn bẩy lên đến 1:1000

Hỗ trợ 24/5

Khớp lệnh 0.5 giây

Giao dịch Mobile

Truy cập ECN trực tiếp

Mở một
Tài khoản Giao dịch
Chọn một loại tài khoản phù hợp nhất cho bạn và giao dịch.
Mở một
Tài khoản Ảo
Học giao dịch với tiền ảo mà không cần bất kỳ khoản chi tiêu cá nhân nào!
Nhận
Đào tạo
Mới đối với thị trường? Tận dụng mục "Bắt đầu tham gia".
Bắt đầu đào tạo
Theo dõi chúng tôi